Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Art. 107 Nękanie, nagrywanie rozmów, śledzenie, wysyłanie sms/email złośliwie niepokoił
kepilif
post 24.07.2011, 15:56
Post #1


Otrzaskany
Ikona grupy

Grupa: Root
Postów: 206
Pomógł: 11
Dołączył: 10.02.10
Użytkownik nr: 13.171W skrócie:

Pani XXX uważa, że mąż się nad nią znęca i zgłasza się do komisariatu zawiadomić o popełnionym przestępstwie. Oskarża go o kontrolowanie życia, nachodzenie, nękanie, inwigilowanie, śledzenie. Narusza jej wolność i nietykalność. Prosi o pomoc w ukruceniu jego samowoli. Policjanci nie dają wiary w znęcanie się, kwalifikują ten czyn jako wykroczenie polegające na nękaniu. Obwiniony nie przyznaje się do winy tłumaczy, że smsy i maile wysyłał celem porozumienia się z żoną w sprawie dziecka. Rozmowy nagrywał, żeby żona nie wypierała się swojego zachowania przed sądem. Przyznaje, że wynajął na kilka dni agencję detektywistyczną, nie podaje dlaczego.

Sprawa zostaje skierowana do Sądu Rejonowego. Sędzia wydaje wyrok nakazowy, od którego obwiniony odwołuje się podnosząc, że jego działania nie charakteryzowały się złośliwością, ani nie miały na celu dokuczeniu komukolwiek. Na pierwszą rozprawę nie stawia się pokrzywdzona, telefonicznie usprawiedliwiając ten fakt pobytem z dzieckiem w szpitaliu w innym mieście, wnosi o odroczenie rozprawy.

Pełna wersja:

1) Do Komisariatu Policji zgłasza się pani XXX; i składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, czyli znęcanie (art 207 KK).

CYTAT
art 207 kk: Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Oskarża go o kontrolowanie życia, nachodzenie, nękanie, inwigilowanie, śledzenie. Narusza jej wolność i nietykalność. Prosi o pomoc w ukruceniu jego samowoli. Mieszka z dzieckiem i matką. Opowiada, że mąż wyprowadził się, bo zaczął ją obrażać, były kłótnie i sprzeczki, był agresywny. Zaczęła się go bać, chociaż nie doszło do przemocy fizycznej. Złożyła pozew o rozwód do sądu, który przyznał jej opiekę nad dzieckiem, a mężowi kontakty, następna rozprawa w styczniu 2011r. Mąż wynajął agencję detektywistyczną by ją, śledziła a także nagrywa ich rozmowy na telefon komórkowy, dyktafon, czy filmuje kamerą. Mówi, że mąż kiedyś przyjechał po córkę z ?nn? mężczyzną, który miał kierować samochem. Wtedy zaczął się z nią szarpać za ręce i ubranie. Przyjeżdża po córkę o 6-7 rano. Wykrzykuje pod oknem mieszkania, żeby oddać dziecko i go nie przetrzymywać. Uderza w drzwi kiedy córka jeszcze śpi. Wykrzykuje pod oknem mieszkania, żeby oddać dziecko i go nie przetrzymywać. Zarzuca mu, że wzywa notorcznie policje, stara się dokumentować wzbranianie kontaktów po czym zarzuca, że sam się do nich nie stosuje. Od wyprowadzki do kwietnia 2010 przychodził do jej mieszkania i nie chciał wyjść pod pretekstem kontaktu z dzieckiem. W czasie wizyt każdorazowo jej ubliżał i poniżał w oczach dziecka. Często prowokował przy dziecku mówiąc, że jest wyrodną matką, zerem moralnym, a ona się broniła, podczas gdy on to wówczas nagrywał. Jego działania były zaplanowane. Po takich sytuacjach pisał codziennie smsy w imieniu córki lub w jej. Załącza treść smsów oraz emailów. Nękanie przez męża ma charakter zemsty, jak to określił w jednym z smsów. Nie oszczędził również jej bliskich, pisał do jej matki. Również jej ubliżał, krzyczał do okien, że przetrzymuje wnuczkę, kiedy na jej prośbę się nią opiekowała. Po uporczywych staraniach udało jej się go wymeldować w sierpniu, jednak do tej pory nie oddał jej kluczy ani paszportu dziecka. Wygląd męża jest negatywny tj. śmierdzący, cuchnący papierosami. Powołuje na świadka kierownika Schroniska dla Kobiet Bezdomnych do którego zgłosiła się wstyczniu 2010, jest również pod opieką Centrum Interwencji Kryzysowej.

2) Aspirantka ?AAA? wydaje postanowienie w sprawię znęcania: W KP XXX w mieście X zgłosiła się p. XXX i zawiadomiła o znęcaniu się nad nią przez męża. Z analizy otrzymanych materiałów, że czyn ten należy zakwalifikować jako wykroczenie. W związku postanowiono jak na wstępie. Został dołączony protokół przesłuchania z października 2010r. Pod koniec grudnia postępowanie o znęcanie (art. 207 KK) zostaje umożone.

3) Naczelnik wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji XXX w mieście XXX wysyła do zespołu ds. Wykroczeń postanowienie o wyłączeniu materiałów ze znęcania do odrębnego prowadzenia w sprawie nękania (art. 107 KW) p. XXX Celem przeprowadzenia postępowania.

CYTAT
art. 107 KW: Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.


4) W grudzniu 2010 r. na przesłuchnie zostaje wezwany obwiniony, któremu przedstawiony zostaje zarzut o czyn z art 107 KW czyli że: w okresie czasu od grudnia 2009r do października 2010r. w mieście XXX w celu dokuczenia innej osobie poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych, nagrywanie kamerą, śledzenia, wysyłanie wiadomości tekstowych oraz maili w złośliwy sposób niepokoił panią XXX i zeznaje:

Nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że wysyłał żonie smsy i maile celem porozumienia się z nią. Są rodzicami i muszą rozmawiać, kontaktować się. Treść wiadomości nie wykraczała poza sprawy z dzieckiem. Nagrywał rozmowy licząc na to, że atmosfera w domu się uspokoi, że żona będzie się kontrolować gdy będzie włączony dyktafon. Dotychczas krzyczała i obrażała go. Obawiał się, że będzie się wypierać swoich słów i czynów przed Sądem Okręgowym. Odnośnie filmowania zarejestrował zachowania niewłaściwie społecznie. Żona wydawała córkę na weksel, a jemu nie mieściło się to w głowie, wątpił, że ktokolwiek w to uwierzy. Zaprzecza śledzeniu żony, przyznaje jednak że wynajął agencję detektywistyczną, która prowadziła obserwację detektywistyczną przez kilka dni z kilkudniowymi przerwami. Jego działania nie były złośliwe, a podyktowane troską o dobro córki i właściwe relacje między rodzicami.

Żali się, że żona również go nagrywa kamerą, z włączonym flashem którym świeci prosto w oczy i bardzo razi, nie chce skierować światła w inną stronę tłumacząc, że musi mieć dobrze nagrane. Podnosi że żona często wprowadzała go złośliwie w błąd umawiając się na spotkania, po czym mówi, że zmieniła plany, bądź nie było jej w domu uniemożliwiając spotkania z dzieckiem. Mówi, że zdarzały się od niej głóche telefony w środku nocy. Mówi że bezpodstawnie złośliwie wzywała policję po to aby opuścił mieszkanie w którym był zameldowany, bądź gdy był z dzieckiem u dziadków. Często pisała smsy poczas kilku godzin gdy był z dzieckiem, pomimo, że wiedziała że dobrze zajmuje się dzieckiem. W jego odczuciu było to złośliwe i pozbawione podstaw kontrolowanie sposobu w jaki spędza czas z dzieckiem. W odpowiedzi na jego maile obrażała go i jego rodzinę. Teraz wysyła mu smsy, żeby nie przychodził do córki w ogóle pomimo że sąd przyznał mu kontakty z dzieckiem, z którym nie widział się od trzech tygodni. Zarzuca żonie że składa bezpodstawne zarzuty chcąc się zemścić, za to że wystąpił o powierzenie mu pieczy rodzicielskiej nad ich dzieckiem. Często wprowadza w błąd instytucje państwowe celem dokuczenia mu, gdyż nie ma podstaw do formułowania takich zarzutów.

6) Końcem grudnia komendant składa wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym. W sądzie zostaje złożony sam wniosek, bez załączników.

7) Pani XXX, składa wniosek o wystąpowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Kilkanaście dni później składa pismo procesowe z wnioskiem o skierowanie obwinionego na badania psychiatryczne. Z jej wiedzy i zachowań, które kierował w jej stronę uważa, że może mieć zaburzenia psychiczne. Informcje taką otrzymała również w ośrodku RODK w mieście XXX. Badanie ma wykazać czy posiada on pełną zdolność psychiczną.

8 ) Pod koniec stycznia Sędzia Sądu Rejonowego wydaje zarządzenie o wpisaniu sprawy do repertorium "w" sygn. akt XXX. Kilkanaście dni później SSR zwraca wniosek o ukaranie wniesiony do tutejszego wydziału przez Komendanta Komisariatu XXX Policij w mieście XXX przeciwko obwinionemu celem uzupełnienia braków formalnych poprzez dołączenie do wniosku wszystkich materiałów dowodowych wyłączonych z akt dochodzenia w sprawie o czyn określony w art. 207 & 1 kk a w szczególności treść smsów i e-maile pisane do pokrzywdzonej. Dowody te wskazują bowiem na "złośliwość" lub "swawolę" obwinionego jako znamiona realizacji czyn zabronionego z art. 107 & 1 kw. Ponadto Sąd z uwagi na pismo oskarżycielki posiłkowej i ekonomię procesową, wnosi o sprawdzenie czy w związku z dochodzeniem w sprawie o uporczywe znęcanie się nad pokrzywdzoną, dopuszczono dowód z opinii biegłego lekarza psychiatry, a jeżeli tak, to dołączenie jej do kserokopii do akt niniejszej sprawy. Na usunięcie braków wyznacza termin 7 dni.

9) Na początku marca na komisariat zgłasza się pokrzywdzona XXX, która zeznaje, że zamieszcza płytę CD z nagraniami z miejsca zamieszkania męża. Na filmach trzyma obwiniony ich córkę i uczy ją wierszyków dla mamy. W jej opinii są to dziwne wierszyki z podtekstem do niej o ślimaku co miał złą żonę. Obwioniony nie zaprzestał nękania jej osoby. W dalszym ciągu otrzymuje smsy o treści "izolujesz dziecko od ojca, to karalne", "znęcasz się psychicznie nad dzieckiem". Informuje, że dziecko od stycznia poszło do przedszkola i zaczęło chorować. Pomimo, że informuje męża o tym fakcie, ten i tak przyjeżdża do niej i wzywa policje. W jej opinii zbiera sobie materiały w sprawie utrudniania kontaktów z dzieckiem. Po zgłoszeniu interwencji czasami odjeżdża. Na miejscu wali w drzwi mieszkania. Pomawia ją o manipulacje, a lekarza dziecka o utrudnianie kontaktów. Od lekarza wie, że był u niej wielokrotnie w gabinecie, kserował kartę córki w której są zamieszczone dane personalne jej i córki. Nie wie na jakiej podstawie podważa on decyzje lekarki. Ponadto w wyznaczone przez sąd dni widzenia dzwoni do niej. Są to krótkie rozmowy, które są na pewno nagrywane przez niego. Rozmowy dot. tylko dziecka. Od stycznia tego roku śledzi ją i córkę. Zdarza się to praktycznie raz w tygodniu kiedy widzi go jeżdżącego za nimi. Ostatnio śledził ją jak jechała z dzieckiem do lekarza. Po wyjściu z mieszkania widzała go na parkingu jak machał do niej ręką. Zanim dojechła do przychodni on już tam był. Po wejściu z dzieckiem do gabinetu lekarza, po chwili wszedł mąż. Pyta się o choroby dziecka, o leki jakie zażywa. Po takiej wizycie wsiada do samochodu i śledzi je w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania. Od kiedy córka poszła do przedszkola mąż jest tam widywany praktycznie codziennie. Zna go już dyrektor przedszkola. Proponował usługi fotograficzne. On nie jest fotografem i nie prowadzi żadnego zakładu fotograficznego. Kiedy córka nie idzie do przedszkola z powodu choroby wystaje pod przedszkolem i wypytuje panie przedszkolanki o córkę. Kiedy była w przedszkolu, w jakich godzinach, kiedy będą dni otwarte dla rodziców.

10) w drugiej połowie marca Policja w odpowiedzi na zarządzenie Sędziego o zwrocie wniosku przesyła uzupełnione materiały celem rozpoznania sprawy.

11) W kwietniu Sędzia rozpoznał sprawę obwinionego w postępowaniu nakazowym o popełnienie wykroczenia z art. 107 kodeksu wykroczeń. Wydano wyrok nakazowy który brzmiał: ?W okresie czasu od grudnia 2009 do października 2010 w mieście XXX w celu dokuczenia innej osobie poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych, nagrywanie kamerą, śledzenie, wysyłanie wiadomości tekestowych sms oraz maili w złośliwy sposób niepokoił p. XXX tj. o popełnienie wykroczenia określonego w art. 107 kodeksu wykroczeń uznaje obwinionego za winnego popełnienia czynnu zarzuzanego mu we wniosku o ukaranie, stanowiącego wykroczenie z art. 107 kodeksu wykroczeń i tu czyn ten na mocy art. 107 kodeksu wykroczeń wymierza mu karę grzywny w wysokości 400 złotych.?

12) W drugiej połowie kwietnia pełnomocnik obwinionego składa sprzeciw od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego. W uzasadnieniu podaje, że decyzja Sądu jest błędna, gdyż okoliczności zarzucanego obwinionemu czynu budzić muszą wątpliwości. Zdaniem Sądu Najwyższego czyn stanowiący wykroczenie z art.107 k.w. polega na działaniu kierunkowym - "w celu dokuczenia innej osobie", a zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy, tego wykroczenia zachodzi złośliwość. Nawet samo stwierdzenie umyślności działania, nie daje podstawy do przyjęcia odpowiedzialności za wykroczenia, penalizowane tym przepisem. Podnosi, że obwioniony już wyjaśniał w sprawie że wysyłał wiadomości sms i maile celem porozumienia się z pokrzywdzoną, w celu poczynienia ustaleń, w przedmiocie kontaktów z małoletnią dzieckiem stron. Karanie takego zachowania poprzez nadawanie mu znamion wykroczenia jest niedopuszczalne w niniejszej sprawie, gdyż godzi ono w przyznanie obwinionemu przez sąd prawo do kontaktów z dzieckiem. Nagrywanie spotkań stron było podyktowane chęcią uniknięcia bezpodstawnych oskarżeń wysuwanych przez pokrzywdzoną jak np. umożone postępowanie w sprawie molestowania dziecka. Obrońca zwraca również uwagę na to, że pokrzywdzona wielokrotnie nagrywała obwinionego i sama nie uznawała takiego zachowania za przejaw nękania innej osoby. Na koniec obrońca podnosi, że zachowania pokrzywdzonego nie charalteryzowały się złośliwością, ani nie miały na celu dokczenia komukolwiek.

13) Pod koniec kwietnia pani XXX składa do Sądu Rejonowego, pismo procesowe będące odwołaniem od decyzji tego Sądu o ukaraniu, motywując je karą nieadekwatną do czynów jakich posuwa się obwiniony, a stosowanych wciąż i nadal, majacych charakter dręczenia i nękania jej.

14) Na początku lipca odbyła się rozprawa jawna w postępowaniu zwyczajnym. Za oskarżyciela publicznego - Komendę Miejską Policji w mieście XXX stawił się asp. ZZZ. Za Prokuraturę Rejonową nie stawił się nikt, prawidłowo zawiadomiona wokandą. Oskarżycielka posiłkowa, jednocześnie świadek p. XXX nie stawiła się. Obwiniony osobiście wraz z obrońcą. Sędzia odczytał zapiski urzędowe z początku lipca dotyczące przyczyn nieobecności oskarżycielki posiłkowej na rozprawie: ?z tutejszym sekretariatem skontaktowała się p. XXX wnosząc o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie w dniu w sp. obwinionego, z uwagi na fakt, iż przebywa z dzieckiem w szpitalu w mieście YYY oraz w dniu rozprawy z sekretariatem skontaktowała się p. XXX oświadczając, iż nie stawi się na dzisiejszym terminie rozprawy, obecnie jest w szpitalu z dzieckiem - oświadczając iż wnosi o odroczenie rozprawy w dniu dzisiejszym.

Ten post został edytowany przez kepilif: 24.07.2011, 15:58
Go to the top of the page
 
+Fast ReplyReply to this topicStart new topic
1 użytkownik(ów) przegląda ten temat (1 gości i 0 anonimowych użytkowników)
0 Użytkownicy:

 

Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 25.06.2018 - 05:16